“Ik wil graag mensen ondersteunen in hun verhaal, echt luisteren, zonder oordeel.”

Miranda
Ik heb in mijn werk vaak te maken met verlies en rouw. Elke keer verbaas ik me weer over de verschillende reacties. Sommige mensen voelen de rouw door hun hele lichaam, anderen slapen niet en eigenlijk is iedereen op een bepaalde manier even bezig met deze grote impact in zijn of haar leven. “ Hoe dat je dat rouwen?”

Sommige mensen hebben een groot netwerk, geleerd om te rouwen en gaan in gesprek met hun omgeving of doen het als gezin heel mooi samen. Er zijn ook situaties waarin die ruimte, tijd of het moment nog niet daar is.

Dan is het mooi om je verhaal toch kwijt te kunnen. Wij kunnen dan even luisteren en soms helpen om even weer verder te kunnen. Ook kunnen we helpen met het onderzoeken naar een oplossing voor u vraag.

In mijn werk als Rouwchat-vrijwilliger maar ook in mijn betaalde werk geeft me dit voldoening. Mensen helpen met zijn verhaal, echt luisteren, zonder oordeel. Ik weet door het verlies van een dierbare dat erover praten en haar naam blijven noemen mij helpt en ik wil ook graag dat andere namen genoemd blijven worden en herinneringen gedeeld worden.